Nood? Bel: 06-53336074

Agenten in Spé in het nauw door woordenschat

De ANPV krijgt heel veel berichten van verontrustende aspirant-agenten. Politiestudenten klagen massaal bij het ANPV studentenloket, over het onderdeel 'Woord' binnen het examenonderdeel Taalperfect van hun politieopleiding.

Taalperfect is in het leven geroepen om de kwaliteit van de processen-verbaal te verbeteren. Iets waar de ANPV zeker voorstander van is. Want een kwalitatief hoogstaand proces-verbaal is cruciaal voor het Openbaar Ministerie alsmede binnen de opsporing van Politie.

Politiestudenten krijgen, na een zogenaamde ‘0-meting’ een toets waarin 35 woorden worden voorgelegd, waar ze de betekenis van moeten weten. Dit in de vorm van ‘multiple choice’ 82% hiervan moet goed zijn voor een positief resultaat. Indien men dit resultaat niet weet te behalen zijn er gedurende de gehele opleiding nog 2 herkansingen.

Examenonderdeel Taalperfect moet in Tertiel 8 dus ná 2,5 jaar opleiding, door politiestudenten met goed gevolg afgesloten zijn. Indien men dit examenonderdeel niet weet te behalen heeft men te weinig studiepunten en krijgt men dus geen diploma met als eindresultaat: ontslag.

In het onderdeel 'Woord' zijn méér dan 1000 woorden opgenomen. Politiestudenten vinden het nagenoeg onmogelijk om meer dan 1000 woorden uit hun hoofd te leren. Politiestudenten geven aan dat Taalperfect regelmatig het laatste onderdeel is van hun opleiding wat zij nog moeten behalen. Reden hiervoor is het uitstellen in verband met de moeilijkheidsfactor.

De ANPV krijgt met regelmaat te horen van politiestudenten dat hun mede klasgenoten ontslagen zijn, doordat ze net niet genoeg woorden kenden en dit onderdeel dus niet met goed gevolg wisten af te sluiten. Politiestudenten hopen geluk te hebben door een makkelijke woordlijst te krijgen tijdens hun toets. Of hopen goed te gokken om net een voldoende te scoren. Binnen het onderdeel 'Woord' komen woorden voor waar menig Nederlander nog nooit van gehoord heeft. Laat staan dat zulke woorden ooit voorkomen in procesverbaal. Om een korte impressie te geven: Excerpt, Agnosticisme, Redundantie, Tautologie, Matriarchaal, Alluviaal, Afrodisiacum etc.

Mitchell Scheers, Vice-Voorzitter ANPV Rotterdam: Elke maand, word ik aangesproken door politiestudenten welke zwaar in hun maag zitten met het onderdeel 'Woord'. Voor politiestudenten met een migratie achtergrond is het onderdeel nog eens extra zwaar. Het bezorgt politiestudenten veel onnodige druk en stress. 

Het kan in de opinie van de ANPV nimmer de bedoeling zijn dat goed functionerende politiestudenten, ontslagen worden doordat ze een paar woorden niet kennen. We leven al in een tijd waarin de werkdruk erg hoog is door tekorten! Dit moet anders kunnen. Want niemand is perfect, laat staan in taal.

De ANPV pleit dat ook voor een aanpassing van het onderdeel 'Woord' in de politieopleiding en heeft daarover inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan de Korpsleiding. 

De ANPV is lid van: