Nood? Bel: 06-53336074

Jaarvergadering Afdeling Amsterdam

 

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Mededelingen voorzitter en overige leden
  4. Voordracht nieuwe bestuursleden Dhr. R. Kuiper en Mevr. M. Post
  5. Goedkeuring notulen
  6. Behandeling vragen van leden door landelijke voorzitter ANPV  A. Simonis
  7. Rondvraag
  8. Sluiting