Nood? Bel: 06-53336074

Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 14 april wordt de Algemene Vergadering gehouden.

Hierbij zijn alle leden ook welkom. 

I.v.m. de coronamaatregelen is aanmelding voor 1 april noodzakelijk.

Dit kan via secretariaat@anpv.nl

 

AGENDA

Opening en toespraak door onze Voorzitter.

Verkiezing Bestuurder en vrijwilliger van het Jaar 2020.

1 Vaststelling agenda.

2 Vaststellen notulen 117e Algemene Vergadering, dd. 5 oktober 2020

3 Jaarverslagen portefeuillehouders ANPV

4 (Her)verkiezing leden Financiële Commissie (kascontrole).

5 (Her)verkiezing Hoofdbestuursleden.

6 Voorstel nieuwe datum AV 2022.

7 Rondvraag.

8 Sluiting.

De ANPV is lid van: