Nood? Bel: 06-53336074

Afbouwregeling: verrekening dubbele betalingen

 
De werkgever heeft begin september 2016 diverse collega’s geïnformeerd over de uniformering van financiële HRM regelingen.
 
In deze brief staat dat er sprake kan zijn van dubbele betalingen (de afbouwtoelage en de BVCM toelagen) over de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 augustus 2016. De werkgever stelt zich op het standpunt dat de betalingen dubbel zijn geweest omdat ze beiden een vergoeding waren voor hetzelfde doel. Bij brief van 7 december jl. zijn de betrokken collega’s persoonlijk geïnformeerd door HRM over welk bedrag van hen wordt teruggevorderd. De ANPV is de mening toegedaan dat deze terugvordering niet in alle gevallen terecht is. Er mag géén sprake zijn van verrekening of terugvordering als de afbouwtoelage en de BVCM-vergoeding bestemd waren voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld: je ontvangt een afbouwtoelage vanwege het vervallen van de bereikbaarheidsvergoeding voor ME-inzet en draait daarnaast piketdiensten voor de afdeling Verkeersongevallenanalyse (VOA). In zo’n geval heb je recht op zowel de afbouwtoelage als de volledige piketvergoeding. Het gaat immers om totaal verschillende werkzaamheden.
 
Ben jij door HRM geïnformeerd dat er een bedrag wordt teruggevorderd en ben jij het hier niet mee eens? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.  Hiervoor kun je bij de afdeling juridische zaken van de ANPV een model bezwaarschrift opvragen dat je kunt indienen. Stuur hiervoor een mail aan: jz@anpv.nl
 

De ANPV is lid van: