Nood? Bel: 06-53336074

Acties waterpolitie opgeschort.

De acties van de Waterpolitie Landelijke Eenheid worden per direct opgeschort.
 
Collega’s legden in totaal 17 dagen hun boten stil, vanwege een conflict met de eenheidsleiding over budgetneutraliteit en een tekort aan nautische functies. Uiteindelijk kwam de eenheidsleiding aan de eisen tegemoet en stemden van de 91 collega’s 95 procent voor opschorting van de acties. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “De collega’s hebben laten zien dat het hen ernst is. Met de acties is zoveel druk gezet dat na een ellenlang conflict letterlijk het tij lijkt te keren. De eenheidsleiding is weer in beweging gekomen.”
 
Helemaal gerust zijn de politiemannen en –vrouwen echter nog niet. “Het vertrouwen in de eenheidsleiding is nog niet teruggekeerd” zegt Van de Kamp “De acties worden dan ook nadrukkelijk opgeschort en niet beëindigd. Uiteindelijk moet korpschef Erik Akerboom het eindoordeel geven over het budget en het aantal nautische functies. De bonden en de collega’s blijven dat traject kritisch volgen.”
 
De Waterpolitie Landelijke Eenheid besloot actie te voeren omdat zij niet toe wilden kijken terwijl hun vak kapot werd bezuinigd. Het korten op nautische functies raakte niet alleen het werk van de waterpolitie, maar ook de veiligheid van collega’s. In samenspraak met de politiebonden ANPV, NPB en ACP werden daarom op 14 maart de boten aan de kant gelegd. In de tweeënhalve week die volgden, onthield de eenheidsleiding LE zich van een reactie. Vanuit de bonden werden zowel de eenheidsleiding als de korpschef voortdurend benaderd en bevraagd.
 
Ook in de media verschenen diverse artikelen, waarin het werk werd opgesomd dat bleef liggen. Slechts bij calamiteiten en een zoektocht naar een vermiste man op het Ketelmeer, voeren er nog boten uit. Watercontroles op bijvoorbeeld drugssmokkel, mensenhandel en onderbemande of te snel varende vaartuigen werden niet gehouden. Er verscheen een intranetbericht van de eenheidsleiding LE, maar direct contact met de waterpolitie (LE) bleef uit. Op 30 maart adviseerde de eenheidsleiding uiteindelijk om budgetneutraliteit los te laten, meer ambities te tonen bij controles in de binnenvaart en meer nautische functies in te richten. Daarop besloten de collega’s en bonden dat de grond voor het voeren van acties kwam te vervallen en er (voorlopig) weer uit kan worden gevaren.
 

De ANPV is lid van: