Nood? Bel: 06-53336074

ABP verkiezingen

In april 2018 zijn de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan bij het ABP geweest. Inmiddels is de uitslag bekend gemaakt.

Peter van der Spoel van de ANPV (eenheid Rotterdam) is via de lijst van het Ambtenaren Centrum (AC) gekozen op basis van voorkeursstemmen. Voor Peter is dit een toch nog een onverwachte herbenoeming omdat hij lijstduwer was. Hij zal onze pensioenbelangen tot minimaal 2022 gaan behartigen samen met Henk Kingma die eveneens namens het AC is gekozen. 

Naast Peter zal Jaap Bankert (werkgeversafvaardiging), Richard Bronswijk (NPB/actieven) en Jan Smit (ACP/gepensioneerden) het viertal vormen die met een politieachtergrond binnen het ABP verantwoordingsorgaan actief zullen zijn vanaf 1 juli 2018 tot 2022.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en is de medezeggenschap binnen het pensioenfonds waarbij het bestuur van een pensioenfonds gevraagd en ongevraagd advies krijgt van deze vertegenwoordigers zoals is vastgelegd in de pensioenwet en de reglementen.

Deze vertegenwoordigers bestaan uit een evenredige verdeling van zowel actieve deelnemers als niet actieven (gepensioneerden), werkgeversvertegenwoordigers en voeren zij met het bestuur van het ABP ongeveer 6 keer per jaar formeel overleg. Daarnaast nemen de vertegenwoordigers deel aan voorbereidend overleg over (duurzame) beleggingen, premie en indexatie, communicatie met deelnemers en gepensioneerden en oordeelt men over de gouvernance.

De vertegenwoordigers hebben gemeen dat ze allemaal werknemers zijn van of gepensioneerden zijn bij de overheidsdiensten zoals het rijk en de gemeenten, onderwijs, universiteiten, defensie en de politie of historisch aangesloten zijn zoals nuts bedrijven en waterschappen.

De ANPV is lid van: