Nood? Bel: 06-53336074

Aanvragen 18-maandenregeling en proefproces

De aanvragen voor de 18-maandenregeling die eind vorig jaar onterecht collectief werden afgewezen door het korps,
worden alsnog individueel beoordeeld. Daar heeft het korps uitsluitsel over gegeven.

Er bestaat een verschil van inzicht over de vraag of de brief van 16 december 2016 een besluit betreft waar bezwaar tegen kan worden gemaakt. De vakbonden hebben met de werkgever afgesproken dat er een proefproces zal plaatsvinden die duidelijkheid zal geven over deze vraag. De uitkomst van de proefprocedure zal gelden voor alle andere bezwaren.

Je ontvangt deze week een informatieve brief van het korps, waarin zij uitleg geeft over de reden van de brief van 16 december. In deze brief worden de voorwaarden uitgelegd.

De werkgever stelt als voorwaarden:
1: Er dient een formatieplek vrij te komen als gevolg van jouw vertrek;
2: Deze plaats dient ingevuld te worden door een herplaatsingskandidaat.

Dit betekent dat indien je niet aan de voorwaarden voldoet, je niet in aanmerking komt voor de 18-maandenregeling bij over- of onderbezetting.

Voor collega’s van 60 jaar en ouder die zich hebben geregistreerd wordt de mogelijkheid gegeven om in gesprek te gaan met de werkgever over de individuele situatie en de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken.

De ANPV is lid van: