Nood? Bel: 06-53336074

2020 een nieuw jaar, wat merkt u daar financieel van?

Het nieuwe jaar is inmiddels van start gegaan, en zoals te doen gebruikelijk zijn er ook op financieel gebied door de overheid een aantal zaken aangepast. Onderstaand een, niet limitatieve, opsomming van onderwerpen én de veranderingen waarvan veel mensen 'iets' gaan merken.

Volgens berekeningen van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) gaat de 'gemiddelde Nederlander' er 2,1 % op vooruit gedurende het jaar 2020. Met dit getal kun je echter niet zoveel omdat het voor iedereen op individueel niveau anders uitpakt, met toeslagen, aftrekposten etc etc.

Enkele financiële maatregelen:

Vanuit de voorgaande en huidige cao komen er een aantal aanpassingen met betrekking tot het loon. De vergoedingen voor oa onregelmatig werk worden geïndexeerd en dus verhoogd. Per 1 juli 2020 zal er een loonsverhoging komen voor iedereen van 2,7 %

Het huidige stelsel van belastingschijven zal veranderen. Per 1 januari 2020 zijn er nog 2 belastingschijven voor de inkomstenbelasting van 37,35 % (tot een bedrag van € 68.507,= bruto) en een schijf van 49,5 % voor hogere bedragen.

Er komen aanpassingen op de heffingskorting en de arbeidskorting. Voor bedragen onder de € 68.507,= zullen deze kortingen verhoogd gaan worden.

Voor mensen met een AOW, WIA of IAOW die direct gekoppeld zijn aan het bruto minimumloon zal de inkomenspositie ook verbeteren en deze uitkeringen zullen stijgen.

Heffingsvrij vermogen bij sparen wordt verhoogd van € 30.346,= naar € 30.846,= Dit bedrag is per persoon. Voor stellen wordt dit dan € 61.692,=

Door belastingaanpassingen wordt energie goedkoper voor de meeste huishoudens. Gemiddeld gaat dat over een bedrag van € 70,= tot € 100,= per jaar. De energiebelasting gaat namelijk omhoog máár daar staat een verhoging van de korting tegenover.

Bij de zorgverzekeringen is eveneens in de meeste gevallen sprake van een stijging van de premies. Dit heeft te maken met het feit dat de collectiviteitskorting van 10 % door het kabinet is geschrapt en dat er voor 2020 slechts 5 % collectiviteitskorting gegeven mag worden. Daarnaast is er in de meeste gevallen sprake van een (beperkte) stijging in premie voor de basis- e/o aanvullende verzekeringen. Dit is per maatschappij verschillend.

Voor eigenaren van een eigen woning zal de hypotheekrenteaftrek die jaarlijks al aan het dalen was verder omlaag gaan van 49 % naar 46 %, dus minder aftrek. Daar staat tegenover dat het huurwaardeforfait daalt tot 0,6 % voor woningen tussen de € 75.000,= (bestaan die nog) en € 1.000.000,= Of je daar echt iets van gaat merken is nog maar de vraag omdat gemeentes zelfstandig bevoegd zijn om aanpassingen uit te voeren in de heffingsnormen. Dit is dus ook voor elke gemeente anders.

Wil je een woning kopen ? Dan telt het salaris van de laagstverdienende partner voortaan mee voor 80 % in plaats van 70 %. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verhoogd van € 290.000, naar € 310.000,= waardoor het bereik groter wordt om een woning te kunnen kopen. De premie wordt verlaagd van 0,9 % naar 0,7 %

Ook bij de huurtoeslag komt een verandering. De inkomensgrens komt te vervallen waarbij je wel of niet recht hebt op deze toeslag. Daarvoor in de plaats wordt het huurbedrag, gezinssamenstelling en de leeftijd richtinggevend. Dus ook hier is het voor iedereen in deze doelgroep anders.

Accijns verhogingen:

Roken wordt per 2020 een flink stuk duurder. Per 01-01-2020 gaat de accijns op een pakje sigaretten van 20 stuks met € 0,14 omhoog. Daar bovenop komt per 01-04-2020 een verhoging van € 1,= per pakje. Shag gaat eveneens omhoog met € 0,40 en per 01-04-2020 met een verhoging van maar liefst € 2,50 per pakje.

Brandstof wordt eveneens duurder. Per 01-01-2020 gaat de accijns op benzine met € 0,01 omhoog, diesel met € 0,008 en LPG met € 0,0025 (en daar bovenop nog de BTW van 21 %) Diesel rijden gaat sowieso fors duurder worden. Er wordt een fijnstoftoeslag ingevoerd voor diesels vóór 2009 en dat wordt 15 % bovenop de motorrijtuigenbelasting.

Wil je een electrische auto met een beperkte financiële bijtelling ? Te laat.... voor elektrische auto's tot € 50.000,= wordt de bijtelling verdubbeld van 4 naar 8 % terwijl voor bedragen boven de € 50.000,= met een bijtelling van 22 % gerekend zal worden.

En ook de verkeersboetes ontkomen, alweer, niet aan een verhoging. Deze zullen stijgen met 2,7 % daarnaast zullen de snelheidsboetes stijgen met € 1,= tot € 10,=

 

Als ANPV realiseren we ons dat dit overzicht niet volledig is. Maar we denken hiermee de belangrijkse wijzigingen te hebben benoemd. 

De ANPV is lid van: