Nood? Bel: 06-53336074

1% loonsverhoging per 1 juli 2016

Per 1 juli wordt je salaris met 1% verhoogd. Dat is afgesproken in de CAO Politie 2015 – 2017 tussen de minister en de vier vakorganisaties. Deze verhoging is onder meer mogelijk door het vervallen van oude regionale regelingen.
 
De nieuwe salaristabellen voor 2015 tot en met 2017 staan op intranet.  Per 1 januari 2017 wordt je salaris opnieuw verhoogd, maar dan met 1,25%.
 
Naast de 1% salarisverhoging worden ook de operationele toelage, de ME-vergoeding en de Regeling nachtdienstontheffing politie met 1% verhoogd per 1 juli. Je ziet deze verhogingen terug in de uitbetaling van periode 7 - 2016 (BVCM). Het totaaloverzicht van de nieuwe bedragen kun je vinden op het intranet. .
 
Alle vergoedingen, toelagen en kortingen (zoals onder meer ouderschapsverlof, korting RPU, korting wegens ziekte en jubileumuitkeringen) die gerelateerd zijn aan het salaris, zijn vanaf 1 juli 2016 aangepast. De aanpassingen zijn zichtbaar op je salarisstrook van juli.

De ANPV is lid van: