Nood? Bel: 06-53336074

‘Negeren van acties waterpolitie is onverstandig en riskant’

Er wordt al anderhalve week NIET gevaren door de Waterpolitie van de Landelijke Eenheid. De actie is het gevolg van een conflict met de Eenheidsleiding over het gebrek aan nautische functies. Door te bezuinigen op dat type functies, wordt politiewerk op het water onmogelijk gemaakt.
 
De Eenheidsleiding heeft nog niet op de acties gereageerd. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp noemt die houding onverstandig en riskant. “Dat is buitengewoon onverstandig en riskant. Onverstandig omdat de acties worden voortgezet tot de leiding serieus aan de slag gaat met de zorgen van collega’s. Riskant omdat overtreders en criminelen op het water nu vrij spel hebben.”
 
Er is bijvoorbeeld geen controle op tankers met gevaarlijke stoffen die te lang of hard varen en criminele activiteiten als drugssmokkel, mensenhandel en visstroperij. Maar de lijst van taken die de waterpolitie nu niet meer kan doen is vele malen langer dan dat.
 
Taken waterpolitie
 
Controles op:
 
·         Tankers met gevaarlijke lading (zoals gas, chemicaliën en brandbare stoffen).
·         Drugssmokkel
·         Mensensmokkel
·         Zware milieucriminaliteit: afvalolie-lozingen op zee en vervuilde grond op rivieren.(maar ook controle op olieverwerking (kraken)
          waarbij restproduct in zee verdwijnt.
·         Fraude (met vaarbewijzen, bemanning, oliejournaals).
·         Naleven van regels bemanning en vaartijden: 
 
- Een gemiddelde tanker vervoert 120 tankvrachtwagens gevaarlijke stof. Als zo’n schip het centraal station Amsterdam invaart, zijn de gevolgen niet   te overzien.
- Bij passagiersschepen, gericht het voorkomen van uitbuiting van personeel. Is het personeel bekwaam, krijgen ze voldoende rust, is wat
  ze verdienen conform de wettelijke eisen?
·         Alcoholgebruik
·         Visserij (zowel beroepsvissers als recreatie) en het tegengaan visstroperij.
 
Onderzoek naar:
 
·         Aanvaringen
·         Hulpverlening na ongevallen en onderzoek naar de toedracht daarvan.
·         Onderwaterzoekingen na vermissingen en misdrijven (met name het ondersteuning hiervan met schepen) 
 
Maar ook de samenwerking met:
 
·         De Koninklijke Marachaussee (voor grensbewaking en tegengaan mensensmokkel)
·         Explosieve opruimingsdienst (bij het vinden of laten ontploffen van explosieven)
·         Douane (check op invoerrechten, accijns, drugssmokkel)
·         Inspectie Leefomgeving en Transport (voor de keuring van zee- en binnenschepen. Periodiek en bij schade).
·         Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (tegengaan visstroperij en niet melden van binnengebrachte vis)
·         Regionale politie-eenheden (ondersteuning op de waterwegen)
·         Gemeenten (voor verkeersveiligheid)
·         De havendienst (ondersteuning bij evenementen en calamiteiten)
 
Politiemannen en –vrouwen in opleiding:
 
·         Opleidingen voor gezagsvoerders en schippers lopen met de acties vertraging op waardoor deadlines gemist worden en kosten voor de   werkgever oplopen.
 
Zeehavenpolitie Rotterdam
 
De situatie geld voor alle Nederlandse wateren, met uitzondering van de Zeehavenpolitie (Eenheid Rotterdam-Rijnmond), waar de leiding ervoor gekozen heeft om budgetneutraliteit los te laten, en een enkele boot van een andere eenheid.
Namens de ACP, ANPV, NPB.
 

De ANPV is lid van: