Actualiteiten loopbaanpaden

N2 naar de functie van medewerker N3.

Recentelijk hebben de ANPV en andere politiebonden overleg gevoerd hoe het traject vorm te geven.

Doel:

  • Huidige assistenten N2 doorstroom mogelijkheden aan te bieden binnen de NP.
  • De basisteams z.s.m. voorzien van extra gekwalificeerd personeel t.b.v. het 24/7 werk.
  • De kwaliteit moet gewaarborgd zijn én blijven.

 

De ANPV en andere politiebonden zijn het op hoofdlijnen eens geworden met de werkgever. Alvorens er een start gemaakt kan worden, moeten er nog wel wat zaken worden ingevuld. De werkgever gaat nu eerst inzichtelijk maken hoe groot de groep is waar we het over hebben. Dan moeten deze medewerkers nog een traject in waar ook de stabiliteitstoets deel van uit maakt. Deze toets moet met goed gevolg doorlopen worden i.v.m. het mogen dragen van een vuurwapen. Hoe dit traject er uit komt te zien is nog niet bekend, dit wordt uitgewerkt door de afdeling In/Door & Uitstroom (IDU) van de N.P.

 

De opleiding die de medewerkers gaan krijgen zal langs de weg van het nieuwe PO21 onderwijs gaan. Dit komt de snelheid van het traject ten goede.  Er hoeft dan immers niet iets nieuws ontwikkeld te worden.

 

Er zal gestart worden met een pilot binnen de eenheid Amsterdam. Een exacte startdatum is nog niet te geven maar gestreefd wordt om in 2021 een start te maken met de eerste klassen.

Waar de bonden en de werkgever het nog niet over eens zijn is de doorlooptijd van het gehele traject, dus wanneer kan het afgerond zijn.

De politieacademie is bezig met een impact analyse om te zien wat dit voor hen gaat betekenen. Deze impactanalyse zal in de 2e helft mei worden opgeleverd.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________________

 

N3 naar de functie van generalist/senior N4

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het kwalificatietraject voor de N3 medewerkers. Immers vorig jaar hebben deze medewerkers zich kunnen aanmelden voor een traject naar N4. Zoals het er nu uit ziet zal ook dit onderwijs langs de weg gaan van het nieuwe PO21 opleiding. Zoals uit deze tekst blijkt kunnen wij deze medewerkers nog niet vertellen hoe dit traject er concreet uit komt te zien en/of wanneer zij kunnen starten. De verwachting is om voor de zomer meer duidelijkheid te kunnen geven.