Actie Prikstraat Den Haag – The Movie

Op vrijdag 12 maart voerden de politiebonden op het Plein in Den Haag actie voor serieuze investeringen in de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden bij de overheid. In een symbolische prikstraat werd met ministers en Tweede Kamerleden over dat onderwerp gesproken – en natuurlijk ook over het cao-conflict binnen de politiesector. Bekijk hier ons videoverslag!

 

Kamerleden die in de prikstraat langskwamen om de actie te steunen waren onder andere Kees van der Staaij (SGP) en Attje Kuiken (Partij van de Arbeid). Tot de bewindslieden die hun opwachting maakten behoorden Sander Dekker (VVD-minister voor Rechtsbescherming), Carola Schouten (CU-minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Wouter Koolmees (D66-minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en ook CDA-minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus.

 

Twee andere CDA-ministers hadden duidelijk geen zin in contact met actievoerende politiemedewerkers: Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge wisten niet hoe snel ze na afloop van de Ministerraad in hun dienstauto moesten stappen om ervandoor te gaan.

 

Klik hier voor het volledige videoverslag van de actie Prikstraat Den Haag op YouTube