Aanmelding digitale cao-bijeenkomsten

Leden van de politiebonden kunnen zich via onderstaande link aanmelden voor een digitale bijeenkomst met de bondsvoorzitters/onderhandelaars over het stuklopen van de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao. De eerste sessies staan gepland op maandag 11, woensdag 13 en vrijdag 15 januari 2021.

Update 6-1-2021 : Gezien de grote belangstelling worden er in de loop van de dag meer meetings toegevoegd.

Update 11-1-2021 : Gezien de grote vraag worden er vandaag aan de bestaande meetings extra plaatsen toegevoegd.

Aanmelding verloopt via DEZE LINK

 

Tijdens de digitale bijeenkomsten zullen de voorzitters (tevens de onderhandelaars) een uitgebreide toelichting geven op de ontwikkelingen. Uiteraard krijgen leden volop ruimte om vragen te stellen. Tot slot bespreken we mogelijke en gewenste vervolgstappen.

 

Bestuurlijk overleg

Eind december hebben de vier bonden ieder voor zich bestuurlijk overleg gehad over de weigering van het kabinet Rutte III om extra geld (pakweg 30 tot 40 miljoen) beschikbaar te stellen waardoor minister Grapperhaus aan de looneis van de bonden zou kunnen voldoen. Die looneis is 2,5 procent structurele salarisverbetering over een periode van zestien maanden. Minister Grapperhaus kon uit zijn eigen begroting geen andere afspraak financieren dan een structurele loonsverhoging van 1,3 procent over een periode van achttien maanden.

 

Hoofdbestuur en raad van voorzitters

Het hoofdbestuur en de raad van voorzitters van de ANPV steunen het besluit van de onderhandelaars om dit laatste loonbod niet te accepteren. Men was tevreden over de andere afspraken, maar vond de geboden loonsverhoging onvoldoende.

 

Wel of niet afspraken

De cao-onderhandelingen zijn stukgelopen op de structurele loonsverbetering. Over een hoop andere zaken hadden de werkgever en de bonden de afgelopen maanden wel een resultaat weten te bereiken.

Een paar voorbeelden: het indexeren (meegroeien met de salarisontwikkeling) van de overwerkvergoeding, het wijzigen van de maand waarin de eindejaarsuitkering wordt uitbetaald en het toekennen van het recht op de ME-vergoeding aan de collega’s in schaal 12, 13 en 14 en het recht op de verschuivingsvergoeding aan de collega’s in schaal 13 en 14. Ook op het gebied van veilig en gezond werken en meer loopbaankansen bleken er interessante deals mogelijk, bijvoorbeeld over een jaarlijkse toelage voor activiteiten en producten die bijdragen aan fitheid en vitaliteit, meer ruimte voor rouwverlof, meer ruimte voor het voordelig kopen of een leasen van een fiets of e-bike voor woon-werkverkeer en betere (gegarandeerde) doorstroommogelijkheden voor politiemedewerkers op MBO 2-niveau.

 

Alles of niets

Het is goed om te beseffen dat deze afspraken alleen kunnen bestaan als onderdeel van een uitgebalanceerd afsprakenpakket. Het resultaat van wekenlang onderhandelen, waarbij beide partijen moeten geven en nemen. Met andere woorden: je kunt jezelf niet rijk rekenen door te denken: die en die afspraak hebben we in ieder geval binnen. De harde (politieke) werkelijkheid is: als er geen akkoord wordt bereikt over de structurele loonsverbetering, dan vervalt ook het in de steigers gezette afsprakenpakket als geheel.