1000 euro als je nieuwe collega werft

Collega’s die mensen vanbuiten het korps aandragen voor een baan bij de politie krijgen een bonus van 1000 euro bruto. Deze regeling geldt vanaf 1 oktober. Met deze beloning hoopt de politie meer agenten te werven en kandidaten te vinden voor moeilijk vervulbare vacatures.

Organisaties en bedrijven in Nederland kampen met flinke personeelstekorten. Het aantal openstaande vacatures is groot, maar sollicitanten vinden is moeilijk. In deze krappe markt hebben zij de banen voor het uitkiezen. Dit aanhoudende tekort zorgt er bovendien voor dat de werkdruk voor de huidige medewerkers sterk is toegenomen. Overal staat de capaciteit onder druk.

De bonusregeling is een van de manieren om nieuwe collega’s aan te trekken. De actie is onderdeel van een bredere arbeidsmarktstrategie voor de korte en lange termijn.

Hoe het werkt
• De regeling geldt voor de werving van externe kandidaten voor het basispolitieonderwijs en voor functies die zijn aangemerkt als ‘moeilijk vervulbare vacatures’.*
• Je komt in aanmerking voor de bonus zodra de door jou aangebrachte kandidaat daadwerkelijk in de politiefunctie/de politieopleiding is gestart en deze werkzaamheden één maand heeft uitgevoerd.
• Als een aangebrachte kandidaat minder dan één jaar geleden in dienst is geweest bij de politie wordt er geen bonus uitgekeerd.
• De bonus van € 1000,- wordt als bruto gratificatie uitbetaald. Als de bonus wordt toegekend, ontvang je hierover een besluit en wordt deze zo mogelijk uitbetaald één maand nadat de aangebrachte kandidaat een maand werkzaam is.
• Er zit vooralsnog geen maximum aan het aantal bonussen dat je kunt ontvangen. Voor iedereen geldt hetzelfde bedrag, ongeacht je gemiddelde arbeidsduur, functie of salaris.
• Per aangebrachte kandidaat kan slechts één collega een bonus krijgen.
• Om het risico op belangenverstrengeling te voorkomen, is er geen bonus als je bij recruitment of werving- en selectie werkt, of anderszins een rol vervult in het selectietraject van een kandidaat (bijvoorbeeld als lid van betreffende selectiecommissie). Collega’s uit het domein ‘Leiding’ komen wel in aanmerking voor de bonus als ze kandidaten voor de basispolitieopleiding aanbrengen. Dat geldt echter niet bij kandidaten voor moeilijk vervulbare functies.*
In verschillende eenheden is vooruitlopend op deze maatregel al gestart met soortgelijke bonussen. Per 1 oktober worden deze lokale regelingen vervangen door de landelijke werkwijze. Deze regeling loopt tot eind 2023. In het najaar van 2023 wordt bezien of de regeling wordt verlengd.

* Eind september volgt berichtgeving vanuit het korps waarin de precieze instructies en verdere details bekend worden gemaakt.